แทง ได้เท่าใด พวกเราก็จะให้แก่ท่านเต็มจำนวนเงิน

แทง ได้เท่าใด พวกเราก็จะให้แก่ท่านเต็มจำนวนเงิน

แทง ได้เท่าใด พวกเราก็จะให้แก่ท่านเต็มจำนวนเงิน แม…