ว่าได้ ที่อยู่ในสมัยของเจ้าสัววิชัยซึ่งมันก็ไม่น่า

ว่าได้ ที่อยู่ในสมัยของเจ้าสัววิชัยซึ่งมันก็ไม่น่า

ว่าได้ ที่อยู่ในสมัยของเจ้าสัววิชัยซึ่งมันก็ไม่น่า…