พวกเราจำเป็นต้องเก็บผลที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน

พวกเราจำเป็นต้องเก็บผลที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน

พวกเราจำเป็นต้องเก็บผลที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน ที่…